De Commissie Strijps Kreiefist

De Commissie Strijps Kreiefist

De commissie Strijps Kreiefist werkt onder auspicien van Stichting Federatie Eindhovense Carnaval.

De commissieleden zijn dhr. G. Hockers, mw M. van Moort, mw. M. Maasdamme – van Moort, mej. E. v. Moort, dhr. J. van Moort, dhr. G. v. Horrik, mw. P. Pluijm, dhr. F. v. Kouwen, mevr. H. Boelens, dhr. P. Boelens, dhr. M. van den Bosch, mw. M. Soree, dhr. J. van Veelen, dhr. M. Verdonk en Mw. J. Verdonk.

Het bestuur van de Commissie Strijps Kreiefist bestaat uit:

dhr. M. Verdonk Voorzitter
mw. J. Verdonk Secretaris
mw. M. Maasdamme – van Moort Penningmeester
dhr. M. van den Bosch Bestuurslid

Als U meer informatie wenst neem dan kontakt op met het secretariaat door een email te sturen naar secretariaat@strijpskreiefist.nl